Z DŮVODU NEUHRAZENÍ PLATEB,
BYLY VŠECHNY SLUŽBY POZASTAVENY.